Pravila nagradne igre »Modrijani«

(v nadaljevanju: pravila)

 

1. Organizator nagradne igre

Organizator in izvajalec nagradne igre »Modrijani« (v nadaljevanju: nagradna igra) je KULTURNO UMETNIŠKO DRUŠTVO MODRIJANI, Hrenova 12, Hrenova, 3203 Nova Cerkev, matična številka 4006011000 (v nadaljevanju: organizator).

 

2. Trajanje nagradne igre

Sodelovanje v nagradni igri je mogoče do vključno 5.4.2021. Nagradna igra se z žrebanjem nagrajencev zaključi 5.4.2021 ob 19:00
Nagradna igra poteka na spletnih straneh www.optimisti.si (v nadaljevanju: spletni strani nagradne igre).

 

3. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija in izvajanje trženjskega komuniciranja organizatorja, promocija blagovnih znamk organizatorja, posredno pospeševanje prodaje in pridobivanje kontaktov.

 

4. Načini in pogoji za sodelovanje v nagradni igri

 • – V nagradni igri sodelujejo vse polnoletne fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki v času trajanja nagradne igre, do 5. aprila 2021, prek spletne strani samovoljno kupijo vstopnico za spletni koncert modrijani 5.4.2021 ob 19:00 in oddajo zahtevane kontaktne podatke (Ime, Priimek, E-poštni naslov, naslov prebivališča in telefonsko številko) IN izrazijo svojo voljo glede ponujenega načina trženja (Prejemanje promocijskega materiala modrijani). Pogoj za sodelovanje v nagradni igri je tudi, da udeleženci soglašajo s Pravili nagradne igre »Modrijani«
 • – Osebe, ki kakor koli neposredno sodelujejo pri izvedbi nagradne igre, ne smejo sodelovati v nagradni igri.
 • – Sodelovanje v nagradni igri bo omogočeno le osebam, ki bodo imele pri dostopu do spletne strani nagradne igre omogočene piškotke (ang.: cookies) in JavaScript.

 

5. Potegovanje za nagrado

 • – Za nagrado se potegujejo vsi sodelujoči, ki so v nagradni igri sodelovali v skladu s temi pravili.
 • – Dodatni pogoj za osvojitev nagrade je, da komisija do trenutka žreba ni odkrila kršitev teh pravil s strani sodelujočega oziroma, da sodelujoči že tekom nagradne igre ni bil izključen.

 

6. Žrebanje nagrajencev

 • – Žrebanje nagrajencev bo potekalo na naslovu organizatorjev.
 • – Nagrajenec bo izžreban s pomočjo računalniškega programa.
 • – Odgovorna oseba za nadzor žreba je Nejc Mihelak, ima sledeče pristojnosti: nadzor poteka nagradne igre in žrebanje nagrajencev v skladu z navedenimi pravili.

 

8. Nagradni sklad

Obisk Ansambla Modrijani na domu nagrajenca po izvedenem spletnem koncertu. 5.4.2021. V kolikor zaradi epidemioloških razmer obisk ne bo mogoč v tem terminu, bo določen nov termin o katerem bo nagrajenec obveščen po elektronski pošti.

 

9. Objava nagrajencev

 • – Vsi nagrajenci izrecno dovoljujejo objavo svojega imena in priimka na spletnih straneh nagradne igre in v e-poštnih sporočilih nagradne igre, za kar od organizatorja ali izvajalca ne bodo zahtevali plačila ali odškodnine. Dovoljujejo tudi objavo fotografije s podelitve nagrade na www.optimisti.si in www.modrijani.eu.
 • – Nagrajenec bo objavljen na spletni strani in na socialnih omrežjih Modrijani najkasneje v roku 7 dni po zaključku nagradne igre.

 

10. Splošno o nagradah in nagrajencih

 • – Nagrajenec bo preverjen, če je sodeloval v skladu s temi pravili. V primeru, da je nagrajenec izključen, se nagrado podeli naslednjemu sodelujočemu, ki bo naknadno izžreban in upravičen do nje.
 • – Nagrade ni mogoče zamenjati za katero koli drugo nagrado, drugo blago ali drugo storitev.
 • – Organizator ima pravico zahtevati, da nagrajenec v določenem roku na zahtevan način izkaže svojo identiteto. V primeru, da nagrajenec tega noče storiti, izgubi pravico do nagrade. V tem primeru se nagrada ne podeli.
 • – Nagrajencu bo nagrada izročena s strani organizatorja. O načinu in kraju ter času prevzema nagrad bo nagrajenec obveščen s strani organizatorja preko telefona neposredno po izedenem žrebu. Če se nagrajenec na telefonski klic o prevzemu nagrade ne bo odzval oziroma se bo nagradi odpovedal, bo izgubil pravico do nagrade. V tem primeru se nagrada podeli naslednjemu izžrebancu, ki izpolnjuje vse pogoje.

 

11. Uporaba in varovanje osebnih podatkov

Organizator bo osebne podatke skrbno varoval, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom)
Sodelujoči izrecno soglašajo, da lahko organizator kot upravljalec osebnih podatkov podatke, ki jih je od njih pridobil, samostojno in po lastni presoji obdeluje izključno za naslednje namene:

 • – izvedba nagradne igre v vseh vidikih;
 • – obveščanje nagrajencev o rezultatu žrebanja nagrajencev;
 • – objava nagrajencev na spletni strani nagradne igre;
 • – objava nagrajencev v e-poštnih sporočilih, ki bodo poslana z namenom obveščanja vsem sodelujočim;
 • – statistične in tržne analize ter segmentacija sodelujočih;
 • – izvajanje neposrednih trženjskih akcij;
 • – pošiljanje e-novic po e-pošti.

Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

 • – Preklic hrambe osebnih podatkov pri organizatorju lahko sodelujoči sporoči s pisnim obvestilom na naslov organizatorja (oziroma na e-poštni naslov [email protected]).
 • – Posledica preklica hrambe osebnih podatkov bo izbris osebnih podatkov sodelujočega.
 • – Po preteku roka hrambe lahko upravljavec osebne podatke po lastni presoji izbriše ali anonimizira.

Upravljavec osebnih podatkov mora sodelujočemu na njegovo zahtevo:

 • – potrditi, ali se osebni podatki v zvezi z njim obdelujejo ali ne;
 • – omogočiti vpogled v osebne podatke, ki se nanašajo nanj, na njihovo posredovanje, prepisovanje ali kopiranje;
 • – posredovati izpis osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj;
 • – dati informacijo o metodah obdelave osebnih podatkov;
 • – izvesti izbris njegovih osebnih podatkov.
 • – Na spletni strani nagradne igre se uporablja t.i. piškotke (cookies), vendar izključno kot varnostni element za preprečevanje zlorab sistema nagradne igre, ki ne omogoča identifikacije posameznika.

 

12. Preklic sodelovanja

Sodelujoči lahko kadarkoli v času trajanja nagradne igre prekliče svoje sodelovanje v nagradni igri, tako, da pošlje sporočilo organizatorju na e-poštni naslov [email protected].

 

13. Reševanje pritožb

Vse pritožbe in reklamacije rešuje organizator. V primeru utemeljenih pritožb se organizator zavezuje, da jih bo odpravil v čim krajšem času in o tem obvestil sodelujočega oziroma po potrebi tudi druge udeležence.